بوی فتنه به مشام میرسد.برای انتخابات مجلس دهم تعداد زیادی ثبت نام کردند.از همه طیف ها ولی چیزی که

بیشتر به نظر ها می آید تعداد زیاد نمایندگانی است که دارای پرونده سیاه میباشند وهمه کم ئو بیش از آنها 

اطلاع داریم که عمدتا اصلاح طلب بوده وحالا بعد از رد صلاحیت جوسازی عجیبی ضد شورای نگهبان و این       

انتخابات صورت گرفته وعلنا مردم را به واکنش فرا میخوانند در صورتی که چهره های شناخته شده و بی مسئله

اصلاحطلبان واصولگرایان تایید شدند.و همچنین رسانه های خارجی مثل bbc که همیشه رمز فتنه را اعلام

می کند اخبار خود را با این عنوان آورده است و از این ترفند برای بلوا ایجاد کردن ودودسته کردن مردم  و سردی  

انتخابات بهره میبرند. کسانی که رد صلاحیت شدند خود مردم کم وبیش میدانند چرا رد صلاحیت شدند و لذا از

مردم فهیم ایران میخواهم به این جوسازی ها توجه نکرده و خود را در دام دفتنه جدید دشمن قرار ندهند واز فتنه

88 عبرت بگیرند.

منبع : سایت مرجع نخبگان سیاسی-انقلابی ایران |رد صلاحیت گسترده!کلید واژه جدید فتنه
برچسب ها : صلاحیت ,فتنه ,مردم ,انتخابات ,صلاحیت شدند